2017.10.17 - Kraków - V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie "Inteligencja polska w świecie"

  • 17-21.10.2017 – uczestnik, reprezentant szkolnictwa polonijnego w Norwegii na V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie „Inteligencja polska w świecie” w Krakowie.

    Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński