2014.09.04 - Kraków - IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie "Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i młodzież"

  • 4-7.09.2014 – uczestnik, autorka referatu o sytuacji szkolnictw polonijnego w Norwegii IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” w Krakowie.

    Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński