Władze szkoły

Decyzją wyborców na Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 maja 2017 ustanowiono Zarząd w składzie:

 

Imię i nazwisko    Stanowisko  E-mail

Hanna Sand

 Przewodnicząca Zarządu i Dyrektor     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iwona Ślusarczyk   Z-ca ds. Pedagogicznych  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bjørn Sand   Z-ca ds. Ekonomicznych  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ewa Underland   Z-ca ds. Administracyjnych  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Robak   Przewodnicząca Rady Rodziców  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Małgorzata Fijałkowska   Członek Zarządu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sylwia Grodkowska   Członek Zarządu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Justyna Janicka  Członek Zarządu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Halina Klamka   Członek Zarządu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.