Rada rodziców

Do Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 zostali wybrani:

 

 Agnieszka Robak - Przewodnicząca
 Agata Wańkowska, z-cy Justyna Lubińska, Marlena Urbanowicz        - Przedszkole
 Monika Robert, z-ca Dorota Szczuka  - Klasa 0
 Ewa Korytowska, z-ca Anna Bobruk - Klasa IA
 Agnieszka Adrzejewska, z-ca Arleta Chukwurah - Klasa IB
 Beata Wasyluk, z-cy Ewelina Jasik, Tomasz Rybka - Klasa IIA
 Róża Ciaputa, z-cy Barbara Gawron, Justyna Milanowska - Klasa IIB
 Agnieszka Falana, z-cy Barbara Porębska, Anna Ziółkowska - Klasa IIIA
 Rafał Barański, z-ca Eliza Gmerek - Klasa IIIB
 Andżelika Derengowska, z-ca Monika Tucholska - Klasa IV

 Magdalena Wiśniewska

- Klasa V
 Renata Floryan-Plewa - Klasa VI
 Agnieszka Zawada, z-ca Urszula Sudolska - Klasa VII

 Agnieszka Hass, z-ca Jerzy Batkiewicz

- Klasa VIII
 Natalia Orlow, z-ca Barbara Ptak - Klasa IX
 Alina Antoniak Hov - Klasa X