Publikacje uczniów

Twórczość ze spotkania szkół im. Jana Pawła II (w Łodzi) 6 czerwca 2007 r.

Przedstawiamy dwie piosenki oraz dwa wiersze, które zostały stworzone w ramach przygotowań naszych uczniów do spotkania szkół im. Jana Pawła II w Łodzi. Piosenki zostały napisane własnymi siłami, natomiast autorką wierszy jest Kamila Loba z klasy X.DEKALOG (na melodię "Nie boję się")

O Boże nasz Wielki, co ludzi zbawiłeś,

Dekalog - tak ważny - pozostawiłeś.

Uczyłeś nas wiary, postępowania,

Byśmy umieli Twe przykazania.

 

Ref. Dekalog Twój przestrzegać chcę,

bo dzięki niemu odradzam się.

Kazania Twe prowadzą mnie

i są tą drogą, którą iść chcę.

 

Bo Twe Przykazania, jak światło w tunelu,

Przez życie prowadzą ludzi tak wielu...

W nich miłość zawarta, poszanowanie,

W nich jest sens życia, Ciebie kochanie.

Ref. Dekalog...

 

O dzięki Ci Panie za przykazań wiele.

Niech zawsze trwa radość w Twoim Kościele.

Niech ludzie w nie wierzą, niech przestrzegają

Niech według nich żyją, niech Cię kochają.

Ref. Dekalog... (2x)

PAPIEŻ - POLAK (na melodię "Barka")

Polak, Papież Jan Paweł Drugi

Jest Patronem i dumą szkoły –

Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

 

Ref. Janie Pawle kieruj naszym działaniem,

byśmy zawsze byli ludźmi dobrymi.

W domu, w szkole i wśród spotkanych bliźnich

pobłogosław nam w tym, co robimy dziś.

 

Wiemy, jak Ty kochałeś dzieci.

Często brałeś je w objęcia swoje,

gdzie znajdowały radość i spokój

Ref. Janie Pawle...

 

Ślady Twojej wielkiej miłości

dziś nauką i pracą wyrażamy.

Idziemy z duchem naszej przyszłości.

Ref. Janie Pawle...

 

Ty nauczyłeś nas wiary,

takiej wielkiej, co wszystko zwycięża.

Ty z nami jesteś i zawsze będziesz.

Ref. Janie Pawle...PUSTKA Kamila Loba, kl. X

Ogrom ludzkich głów.

Wszyscy na kolanach.

Całkowita cisza,

wszystko się zatrzymało.

Kiedyś musiało się to stać.

Morze łez spływa po krawędzi świata.

...... Teraz nasza kolej.

Teraz my musimy szerzyć Twe słowa

i kroczyć po Twoich ścieżkach.

Nie ma już pustki.

Jest pamięć.CHCIEĆ I DAWAĆ Kamila Loba, kl. X

My czegoś chcieliśmy,

Ty nauczyłeś nas tego pragnąć.

My czegośchcieliśmy,

Ty nauczyłeś nas o to walczyć.

My czegoś chcieliśmy,

Ty wskazałeś nam drogę.

My czegoś chcieliśmy,

Ty zawsze byłeś z nami.

My dostaliśmy wszystko, teraz