Opłaty

 

Nr. konta: 6039 05 49752

Opłata semestralna w roku szkolnym 2016/2017:

1-no dziecko

Kr. 2000,-

2-je dzieci

Kr. 3450,-

3-je dzieci

Kr. 4250,-

4-ro dzieci

Kr. 5050,-

  

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły.

Szkoła nie wystawia faktur i nie wysyła maili informujących o terminach płatności.

 

Termin składania formularzy

- 30 kwiecień

Termin opłaty za semestr jesienny

- 31 maj

Termin opłaty za semestr wiosenny

- 15 styczeń

Termin opłat zaległych

- natychmiastowy

 

 

Decyzją Zarządu wprowadzone zostają nowe zasady naboru.

1.) Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny i do 31 maja uiścili opłatę semestralną.
 
2.) Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz rejestracyjny do dnia 15 czerwca, otrzymali potwierdzenie o przyjęciu do szkoly i wnieśli opłatę semestralną w terminie 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia o otrzymanym miejscu w szkole.
 
3.) Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
 
4.) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr. 6039 05 49752.
 
5.) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.
 
6.) Formularze rejestracyjne należy składać co roku do 30 kwietnia.
 

Formularz prosimy przesłać na adres:

Polsk Lørdagsskole

Postboks 2931 Tøyen

0608 OSLO

 

 

lub elektronicznie:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.