Grafik nauczyciele - rok szkolny 2017/2018

 

Nauczyciel 10:00 - 10:50 11:00 - 11:45 12:05 - 12:50 13:00 - 13:45 13:55 - 14:40
Baj Ewelina Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole
Bućko Anna Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole
Burycz Monika Klasa IIIa Klasa V Klasa IIIb Klasa IIIb Klasa IIIb
Drejowicz-Gerent Mariola Klasa Ib Klasa IIa  Klasa Ia Klasa IV Klasa IIb
Graczyk Marta Klasa IV Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ib Klasa Ib
Grodkowska Sylwia Klasa Ia Klasa Ib Klasa IIa Klasa IIb Klasa IV
Klimek Małgorzata Klasa Ib  Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ia Klasa Ia
Kocięcka Magdalena Klasa 0 Klasa 0 Klasa 0 Klasa 0 Klasa 0
Kowalska Halina Klasa VII Klasa VI Klasa IX Klasa V Klasa VIII i X
Kustosik Izabela Klasa IIb Klasa IIb Klasa IIb Klasa IIa Klasa Ia 

Łukaszuk Katarzyna

Klasa IIb Klasa 0 Klasa 0 Klasa IIIb Klasa IIa
Pilazy Daria Klasa X Klasa X Klasa X Klasa IX Klasa IX
Staśkiewicz Jarosław Klasa IIIb Klasa IIIb Klasa IIIa Klasa IIIa Klasa VIII i X
Szaj Zuzanna  Klasa IIIa  Klasa IIIa Klasa IIIb  Logopedia Klasa IIIa
ks. Śledź Piotr Klasa IIIb Klasa IIIb Klasa IIIa Klasa IIIa  
Ślusarczyk Iwona Klasa IX Klasa VII Klasa VI Klasa VIII Klasa V
Wardak Urszula Klasa IV Klasa IV Klasa IV Klasa Ib Klasa IV
Wolińska-Jadwidzic Patrycja  Klasa VI Klasa IX Klasa VIII Klasa X Klasa VII
Zalewska Ewelina Klasa VIII Klasa VIII Klasa VII Klasa VII Klasa VI 
Ziółkowska Natalia Klasa V  Klasa V  Klasa V Klasa VI  Klasa VI
Zubrzyńska Edyta Klasa IIa Klasa IIb Klasa IV Klasa IIa Klasa IIa