WALNE ZGROMADZENIE RODZICÓW - 2 czerwca 2012

Walne Zgromadzenie członków Polskiej Szkoły Sobotniej odbędzie się 2 czerwca 2010 o godz. 10:30 w Rustad Skole. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

Porządek dnia:

1.

Ukonstytułowanie

a.

Wybór sekretarza.

b.

Wybór 2 osób do podpisania protokółu.

c.

Zatwierdzeie zwołania zebrania zgodnie ze statutem.

2.

Sytuacja ekonomiczna szkoły i przedstawienie rachunkowości roku 2011.

3.

Budżet na rok 2013.

4.

Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2011.

5.

Planowane aktywności w roku szkolnym 2012/2013.

6.

Wybory.

7.

Różne.

Po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się spotkanie, na którym członkowie organizacji będą mieli możliwość przedstawienia/przedyskutwania tematów o charakterze ogólnym.

Powyższe osoby zgłosiły swoje kandydatury na członków zarządu:

Dyrektor, Przewodnicząca Zarządu

Hanna Sand

Z-ca ds. Pedagogicznych

Iwona Ślusarczyk

Z-ca ds. Ekonomicznych

Bjørn Sand

Z-ca ds. Administacyjnych

Ewa Underland

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Fijałkowska

Członek Zarządu

Elżbieta Buchla

Członek Zarządu

Katarzyna Kasprzyk

Członek Zarządu

Agnieszka Robak

Członek Zarządu

Ryszard Studziński