Opieka merytoryczna i wsparcie finansowe

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców.                 

   images/stories/Logo/men_male.jpg  images/stories/Logo/senat_male2.jpg    images/stories/Logo/msz_male.jpg    

         images/stories/Logo/orpeg_male.jpg      images/stories/Logo/uj_centrum_male.jpg       images/stories/Logo/swp_male.jpg