Aktualności

Artykuł o kursie metodycznym na portalu "Moja Norwegia"

21 września ukazał się artykuł na portalu "Moja Norwegia" dotyczący kursu metodycznego dla nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo prowadzonego przez specjalistów z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierającej merytorycznie i metodycznie nauczycieli polonijnych.

 

 

images/stories/Historia/2010_2011/artykul_mn_v2.jpg

ARTYKUŁ NA PORTALU "Moja Norwegia"

6 września ukazał się artykuł z pierwszego dnia roku szkolnego w naszej szkole.

Zapraszamy na www.mojanorwegia.pl.

images/stories/Historia/2010_2011/2010_mn_poczatek2.jpg

Opieka merytoryczna i wsparcie finansowe

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców.                 

   images/stories/Logo/men_male.jpg  images/stories/Logo/senat_male2.jpg    images/stories/Logo/msz_male.jpg    

         images/stories/Logo/orpeg_male.jpg      images/stories/Logo/uj_centrum_male.jpg       images/stories/Logo/swp_male.jpg

 

 

 

Witamy...

images/stories/Szkola/ks.jpg       ... na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii. Jej pomysłodawcą, założycielem i pierwszym kierownikiem był ks. J. A. Kozłowski. Szkoła powstała

na zebraniu rodziców 31 lipca 1988 r. w Eikeli, poprzedzonym mszą w jej intencji, przyjęto jej nazwę; Polska Szkoła Sobotnia (Polsk Lørdagsskole) im. Św. Jana Pawła II w Oslo.

       Nauczając innowacyjnymi metodami realizujemy "Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą" Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydajemy świadectwa, na których znajdują się informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły, wykaz przedmiotów oraz otrzymane oceny.

       Na mocy uchwały Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

z dnia 3 marca 2014, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obejmuje patronat

nad działalnością dydaktyczną Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II.

Współpraca wiąże się z organizacją szkoleń metodycznych, praktyk pedagogicznych oraz kursów językowych.

    Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.       

     

Na naszej stronie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące naszej szkoły, relacje z wydarzeń, a także artykuły pisane przez naszych uczniów.

 
Zapraszamy do najstarszej szkoły polonijnej w Norwegii !!!