20-lecie szkoły

Jubileuszowy Koncert 20 – lecia Polskiej Szkoły Sobotniej

 

31 maja 2008

 

Reżyseria: Elżbieta Alabuszew – Kutek
Kierownictwo koncertu: Hanna Sand
Konferansjerzy Anna Fijałkowska i Kacper Rybakiewicz
Światła: Mats Farner
Dźwięk: Atle Røvik
Zdjęcia: Łukasz Budniak
Szata graficzna: Adam Żak

 

 

Patronat i wsparcie finansowe: Ambasada i Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej

Uroczysta Msza Święta odbyła się 1 czerwca o godz. 14:30 w katedrze Św. Olava w Oslo.

 

 

Część 1

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0512.jpg images/stories/20-lecie/img_0661.jpg

 

 

Koncert rozpoczął się wniesieniem flag narodowych  Polski i Norwegii oraz sztandaru
przez uczniów PSS  (Polonez A-dur op.40 nr 1 F.Chopina).

 

 

images/stories/20-lecie/img_0105.jpg images/stories/20-lecie/img_0110.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0115.jpg images/stories/20-lecie/img_0120.jpg

 

 

 

”Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Tymi słowami Jana Pawła II konferansjerzy powitali wszystkich gości, rodziców, przyjaciół i

naszych wspaniałych uczniów na obchodach 20-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana

Pawła II w Oslo.

 

 

”Et menneske er ikke stort for hva det eier, men for hvordan det er.

Ikke for hva det har, men for hva det deler med andre”.

 

Med disse ord av Johannes Paul II konferansierer ønsket alle gjester, venner, foreldre og

våre kjære elever velkommen til Polsk Lørdagsskoles 20-års jubileum.

 

 

 

Uroczystej inauguracji koncertu dokonał p. Ambasador RP Wojciech Kolańczyk.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0135.jpg images/stories/20-lecie/img_0136.jpg

 

 

Następnie założyciel Polskiej Szkoły Sobotniej ks. Jan Adam Kozłowski wraz zwieloletnim katechetą

o. Gerardem Filakiem poświęcili sztandar szkoły.

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0167.jpg images/stories/20-lecie/img_0175.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0159.jpg

 

 

 

Dzieci i młodzież odśpiewały hymn szkoły.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0183.jpg images/stories/20-lecie/img_0185.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0189.jpg

 

 

Clair Constant i Philip Currell z Narodowego Baletu Norwegii (Nasjonalbaletten) zatańczyli Pas de deux
z III aktu "Don Kichot".  Muzyka: Ludwig Minkus, choreografia: Marius Petipá.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0227.jpg images/stories/20-lecie/img_0277.jpg images/stories/20-lecie/img_0292.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0315.jpg images/stories/20-lecie/img_0326.jpg

 

 

 

Powstanie szkoły, liczba uczniów i władze

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo została założona w 1988 roku przez ks.

Jana Adama Kozłowskiego, który był pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem szkoły. Już

po miesiącu swej działalności wraz z nowym rokiem szkolnym kierownictwo objął p. Zbigniew

Tyszko, od roku 1997 przez 8 następnych lat p. Romuald Iwanow, a od roku 2006 p.

Mariusz Małecki.

 

Głównym założeniem szkoły jest pielęgnacja duchowych tradycji Polaków oraz utrwalanie i

rozbudzanie zainteresowania Polską i jej kulturą.

Liczba uczniów szkoły z 64 w pierwszym okresie wzrosła do 170 w ostatnim. W pierwszym

roku szkolnym uczniów podzielono na pięć grup wiekowych. Obecnie szkoła liczy 10 grup

wiekowych, oraz klasę 0 i klasę przedszkolną dla dzieci poniżej 5-ego roku życia.

 

Dla usprawnienia działalności naszej organizacji, która rozrosła się przez ostatnich 5 lat,

zostały stworzone dodatkowe stanowiska w zarządzie. Obecnie zarząd liczy 10 osób, w

którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców i nauczycieli.

 

Polsk Lørddagskole ble stiftet av presten Jan Adam Kozłowski i juni 1988.

 

 

I perioden fra 1989 til 1997 ble skolen ledet av Zbigniew Tyszko. Romuald Iwanow hadde

lederansvaret de neste 8 år, inntil han høsten 2006 ble avløst av Mariusz Malecki.

Skolens hovedmålsetting er å bevare de polske åndelige tradisjoner, befeste og vekke

interessen for Polen og for polsk kultur.

 

Siden starten i 1988 har antall elever økt fra 64 til 170. Første skoleår ble elevene delt i 5

aldersgrupper. I dag er elevene delt i 10 klasser. Det er i tillegg 2 egne klasser for de aller

yngste.

 

Dagens styre består av foreldrerepresentanter og lærere, totalt 10 personer.

 

 

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zaśpiewali pieśń pt. "Sercem kocham Jezusa"
przygotowaną przez Siostrę Faustynę i Siostrę Natanaelę.

 

 

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-skj-web.jpg images/stories/20-lecie/img_0356.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0349.jpg images/stories/20-lecie/img_0351.jpg

 

 

 

Katarzyna Cielebąk, Diana Lebedeva i Cynthia Korzeniewska z kl.VII przedstawiły

wiersz Jana Pawła II pt. "Zdumienie" przygotowany przez Helenę Bukowiec.

 

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie--dlugi-wiers.jpg images/stories/20-lecie/piesni-20lecie--dl-wier-2.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0364.jpg images/stories/20-lecie/img_0366.jpg

 

 

Program nauczania

 

Program nauczania w Polskiej Szkole Sobotniej obejmuje min.: religię, język polski, historię i

geografię Polski. Jednym ze sposobów przybliżania uczniom kultury polskiej jest

organizowanie zajęć ze śpiewu i tańców ludowych.

O rozwoju szkoły świadczą również powstałe kursy językowe dla rodziców: norweski dla

Polaków i polski dla Norwegów.

 

Polsk Lørdagsskole gir opplæring i blant annet: religion, polsk språk, polsk historie og

geografi. Elevene får kjennskap til polsk kultur gjennom timer i folkedans og musikk.

Et bevis på at organisasjonen utvikler seg videre er språkkurs for foreldre. Norsk for

polakker, og polsk for nordmenn.

 

 

Absolwentka Polskiej Szkoły Sobotniej i nauczycielka muzyki w naszej szkole Sara Strażyńska
zagrała Preludium Des-dur op.28 nr.15 Fryderyka Chopina.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0370.jpg images/stories/20-lecie/img_0380.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0371.jpg

 

 

 

Nikita Sirotenko zagrał utwór na wiolonczelę pt. "Spinning Wheel"
muzyka David Popper przy akompaniamencie Sary Stażyńskiej.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0376.jpg images/stories/20-lecie/img_0381.jpg

 

 

 

Osiągnięcia uczniów

 

Dzieci i młodzież z naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy:

* podczas olimpiady „Poloniada 96”, zorganizowanej przez Fundację Młodej Polonii w

Warszawie, pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kulas, a drugie – Maciej Iwanow.

* w 2000 roku na takiej samej olimpiadzie pierwsze miejsce zajął Karol Jaworski

* podczas IX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie w 1997 roku

* grupa dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej zdobyła 9 pucharów, jednym z nich był

* puchar Fair Play za sportowe i religijne zachowanie oraz piękną polszczyznę.

 

God undervisning av våre barn og ungdommer gir gode resultat:

* I konkurransen „Poloniada 96”, organisert av Legatet for unge utenlandspolakker, gikk førsteplassen til

Aleksandra Kulas, og på andreplass kom - Maciej Iwanow.

* I samme konkurranse, i år 2000, gikk førsteplassen til Karol Jaworski.

* I 1997 fikk en gruppe barn fra Polsk Lørdagsskole 9 pokaler i den „ 9. Międzynarodowej Parafiady”.

En av dem var „Fair Play” for sportslig og kristelig oppførsel, en annen for mege gode språkferdigheter.

 

Norsk Ballettinstitutt zaprezentował taniec do muzyki Katie Melua "Colours in your
mind" w choreografii Mariusza Małeckiego.

 

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0384.jpg images/stories/20-lecie/img_0406.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0416.jpg

 

 

 

W imieniu władz szkoły dyrektor d/s pedagogicznych Ewelina Sternal i Hanna Sand
przeprowadziły dekorację osób wieloletnio związanych z Polska Szkołą Sobotnią.

 

 

 

 

Na podziękowaniu umieszczonym w pamiątkowym medalu z brązu widniejenastępujący tekst:

 

”Niech ten medal będzie potwierdzeniem

naszego wielkiego uznania

za Pańską pracę i oddanie

na rzecz Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.”

 

”La denne medalje være en bekreftelse

på vår store anerkjennelse

for Ditt engasjement og arbeid

for Polsk Lørdagsskole i Oslo”.

 

Medalem odznaczeni zostali:

 

Ks. Jan Adam Kozłowski

Pan Andrzej Tyszko

Pan Romuald Iwanow

O. Gerard Filak

Pan Kazimierz Kulas

Pan Bogdan Strażyński

 

 

images/stories/20-lecie/img_0433.jpg images/stories/20-lecie/img_0438.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0445.jpg images/stories/20-lecie/img_0450.jpg

 

 

 

Dyplomy uznania otrzymały:

 

Pani Anna Radko Pedersen

Pani Hanna Nicolaisen

Pani Grażyna Iwanow

Pani Barbara Kowalska

Pani Barbara Piasecka

Pani Beata Małecka

 

 

images/stories/20-lecie/img_0457.jpg images/stories/20-lecie/img_0464.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0467.jpg

 

 

 

Wystąpienie: ks. Józef Kozłowski

 

 

images/stories/20-lecie/img_0471.jpg images/stories/20-lecie/img_0472.jpg

 

 

Pierwszą część koncertu zakończyło wystąpienie Profesora Zwyczajnego Doktora Habilitowanego
Edwarda Olszewskiego autora książki poświęconej działalności Polskiej Szkoły Sobotniej.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0478.jpg images/stories/20-lecie/img_0479.jpg

 

 

 

 

*******************************************************************************************

 

 

Część 2

 

 

images/stories/20-lecie/img_0513.jpg 

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej wystąpili w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt.  "Rzepka".

Przygotowanie: Małgorzata Białkowska, Izabella Łopianowska, DorotaSarna, Ewelina Sternal.

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0480.jpg images/stories/20-lecie/img_0481.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0483.jpg images/stories/20-lecie/img_0485.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0490.jpg images/stories/20-lecie/img_0492.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0498.jpg images/stories/20-lecie/img_0500.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0502.jpg

 

 

Julia Batkiewicz uczennica kl.X zagrała na skrzypcach "Kujawiaka E-moll" Hanryka Wieniawskiego

przy akompaniamencie Sary Strażyńskiej

 

 

images/stories/20-lecie/img_0505.jpg images/stories/20-lecie/img_0507.jpg images/stories/20-lecie/img_0511.jpg

 

 

 

Nauczyciele

 

W pierwszych latach istnienia nasza szkoła liczyła 11-stu nauczycieli. Obecnie grono

pedagogiczne składa się z ponad 20-stu osób.

Kadra nauczycielska jest wykwalifikowana i dobrze przygotowana do nauczania dzieci i

młodzieży za granicą. Nasi nauczyciele w większości mają wyższe wykształcenie, a dla

podniesienia kwalifikacji naszej kadry nauczycielskiej organizowane są dodatkowe kursy

metodyczne.

 

I starten hadde Polsk Lørdagsskole 11 lærere. Nå består lærerkollegiet av over 20 lærere.

Lærerstaben er høyt kvalifisert og godt forberedt for undervisning av barn og ungdom utenfor

Polens grenser. De fleste har høyskole- og universitets­utdanning. For å forbedre

kompetansen ytterligere organiseres tilleggskurs i pedagogikk og metodikk.

 

 

Milena Bugajska i  Bernard Værnes z kl. VII wyrecytowali wiersz Jana Twardowskiego
"Ojcze Święty" przygotowanym przez Helenę Bukowiec.

 

 


images/stories/20-lecie/wiersz-20lecie-3pozyc.jpg images/stories/20-lecie/img_0515.jpg


images/stories/20-lecie/img_0514.jpg

 

 

 

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zaśpiewali pieśń pt. "Panie pragnę kochać Cię"
przygotowaną przez Siostrę Faustynę i Siostrę Natanaelę.

 

 

 

 

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-3xxx-o.jpg images/stories/20-lecie/img_0517.jpg


images/stories/20-lecie/img_0519.jpg images/stories/20-lecie/img_0521.jpg

 

 

 

Przygotowanie do sakramentów

 

Jednym z głównych założeń powstania Polskiej Szkoły Sobotniej było i jest pielęgnowanie

wartości chrześcijańskich oraz patriotycznych. W ramach zajęć z religii, prowadzonych

przez siostry Elżbietanki i ojców Sercanów, dzieci przygotowywane są do sakramentu I

Komunii Świętej, a młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

 

W naszej szkole dużą uwagę zwraca się na to, aby dzieci uczyły się nie tylko na zajęciach

lekcyjnych, ale również poprzez wystawianie jasełek, akademii szkolnych związanych ze

świętami patriotycznymi i nie tylko.

 

En av Polsk Lørdagsskoles hovedoppgaver er å bevare åndelige og nasjonale tradisjoner. I

religionstimene forbereder St Elisabethsøstrene og Picpus-paterne barna til den første

hellige kommunion, og 10.-klassinger forberedes til konfirmasjon.

Det legges også stor vekt på at barna skal lære også utenom skoletimene. Dette gjennom

blant annet juleforestillinger og feiring av nasjonale høytidsdager.

 

 

 

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zatańczyli Krakowiaka przygotowanego przez Wojciecha Sobieskiego.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0522.jpg images/stories/20-lecie/img_0524.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0527.jpg

 

 

 

Chór Sursum Corda zaprezentował pieśń "Canticum Religiosa". W skład chóru  wchodzą nauczyciele naszej

szkoły:  Paulina Budniak, Marta Kleniewska, Renata Rębosz, s. Faustyna.

 

images/stories/20-lecie/img_0533.jpg images/stories/20-lecie/img_0547.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0545.jpg images/stories/20-lecie/img_0548.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0558.jpg

 


 

 

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne i bufet szkolny

 

Dla dzieci i młodzieży naszej szkoły organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne. Co roku

organizowana jest zielona szkoła, podczas której dzieci i młodzież ma możliwość bliższego

poznania się i zintegrowania.

Inną formą kontaktu uczniów naszej szkoły z rówieśnikami ze szkół w Polsce jest coroczne

spotkanie szkół im. Jana Pawła II w Łodzi.

W roku szkolnym 2006 – 2007 rozpoczęła swą działalność biblioteka szkolna. W jej zbiorach

znajduje się około 650 książek i 80 filmów.

Od pięciu lat organizowany jest w naszej szkole konkurs „Czytam po polsku”. W ten sposób

zachęcamy dzieci i młodzież, aby sięgali po polską książkę.

Od wielu lat w Polskiej Szkole Sobotniej działa bufet szkolny, którego założycielką i główną

prowadzącą przez pierwsze 2 lata była p. Agata Suchecka, a od 3 lat jest p. Małgorzata

Fijałkowska. Dzięki tej inicjatywie środowisko polonijne przy szkole ma możliwość lepszego

poznania się przy napojach oraz ciepłych i zimnych posiłkach.

Rok rocznie nasza szkoła organizuje polskie zabawy, które obok funkcji rozrywkowej dają

możliwość Polakom mieszkającym w Norwegii nawiązywania nowych kontaktów z rodakami.

Podczas tych imprez zdobywane są również dodatkowe środki na finansowanie działalności

szkoły.

 

 

Vi organiserer også aktiviteter utenfor skoletid. Hvert år har vi „grønn skole” for at barna skal

bli bedre kjent med hverandre.

En annen viktig aktivitet er kontakt med jevnaldrene jenter og gutter fra Polen. Våre barn har

derfor besøkt, og hatt besøk av, elever fra Łódź.

Skolens bibliotek startet i 2006. I bibliotekets samling har vi ca. 650 bøker og 80 filmer.

De siste 5 år har vi oppmuntret elevene til å lese polske bøker gjennom konkurransen „jeg

leser på polsk”.

Agata Suchecka startet skolens buffé i 2003. De siste 3 år har Małgorzata Fijałkowska hatt

ansvaret for driften. Takket være dette initiativet gis det mulighet til å bli bedre kjent med

polske matretter. Både varme og kalde.

Polsk Lørdagsskole arrangerer også festaftener for voksne. Dette er både underholdende og

gir mulighet for å etablere nye kontakter med landsmenn.

Både bufféen og festaftenene bidrar med økonomisk støtte til skolens daglige drift.

 

 

Nikita Sirotenko zaprezentował utwór na wiolonczelę pt. " At the fountain"
muzyka C.Davidoff przy akompaniamencie Sary Strażyńskiej.

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0563.jpg

 

 

Norsk Ballettinstitutt zatańczył "One day in Paris" do muzyki Justina Timberlaka ("My love").

Choreografia: Daniel Laquian.

 

 

 

 

images/stories/20-lecie/img_0576.jpg images/stories/20-lecie/img_0621.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0593.jpg

 

 

 

Koncert zakończył się utworem Arki Noego pt. "Taki duży, taki mały"

w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły.

 

 

 

 

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-taki-duzy-ta.jpg images/stories/20-lecie/img_0634.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0625.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0629.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0635.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0626.jpg

 

 

 

Artystom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego

koncertu serdecznie dziękujemy.


Szczególnie dziękujemy Ambasadzie i Konsulatowi Rzeczpospolitej Polskiej za patronat i

wsparcie finansowe.

 

Stor takk til alle artister, foreldre, lærere og alle som har bidratt til at denne konserten kunne

finne sted.


Spesielt takk til Republikken Polens Ambassade og Konsulatet for patronattet og økonomisk

støtte.

 

 

images/stories/20-lecie/img_0660.jpg images/stories/20-lecie/img_0683.jpg

 

images/stories/20-lecie/img_0665.jpg images/stories/20-lecie/img_0676.jpg images/stories/20-lecie/img_0701.jpg